مسابقه خاطرات فرمانده

مسابقه خاطرات فرمانده

ویژه فرماندهان اسبق واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی استان فارس
شما می توانید خاطرات خود را از فعالیت های بسیج در مدرسه و خاطرات دوره یاوران ولایت و دیگر برنامه های بسیج دانش آموزی بنویسید

خاطرات شما در کانال بسیج دانش آموزی فارس در پیام رسان بله و سروش منتشر خواهد شد
@afsarejavan_com
معاونت رسانه و فضای مجازی سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس