ثبت نام دوره آموزشی قوانین مطبوعات و رسانه

ثبت نام دوره آموزشی قوانین مطبوعات و رسانه

دوره آموزش مجازی قوانین مطبوعات و رسانه
ویژه مسئول و مدیران تشکل های دانشجویی دانشگاه های استان فارس
با تدریس:امیر فتح پور
عضو هیئت منصفه مطبوعات فارس
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه
مهلت ثبت نام 1 مرداد ماه 1399
برگزاری کلاس روز 5 مرداد ماه از طریق بستر های فضای مجازی
جزئیات پس از ثبت نام اطلاع رسانی می شود
به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.